tiistai 27. lokakuuta 2015

Turvapaikanhakijoiden virrat

Hieno animaatio, mistä turvapaikanhakijoiden virrat ja määrät syntyvät. Tällä ymmärtää, että emme painetta kestä. Yksi piste on 25 tp-hakijaa. http://www.lucify.com/the-flow-towards-europe/

perjantai 23. lokakuuta 2015

Perussuomalaiset ahkeroivat

https://www.suomenuutiset.fi/perussuomalaiset-esti-lakimuutoksen-pakolaisilla-ei-erityisasemaa-asuntojonoissa/

Soini harjaa Ruotsia http://www.hs.fi/politiikka/a1442714742619

https://www.suomenuutiset.fi/soini-palautussopimus-irakin-vireilla/

tiistai 20. lokakuuta 2015

Työikäisten luku- ja kirjoitustaidon taso Suomessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa 6.10.2015 käsiteltiin aikuisten oppimiseen vaikuttavia taitoja, joihin kuuluvat luku-, kirjoitus- ja tietotekniikkataidot. Sen mukaan Suomessa on jopa 600 000 työikäistä (16-65 vuotiasta), joilla nämä perustaidot eivät ole riittävällä tasolla. Nykyinen työskentelykulttuuri perustuu paljolti koko elämänkaaren aikaiseen oppimiseen, niin näiden oppimiseen vaikuttavien taitojen puutteellisuus näkyy vahvasti työelämän tarjoamissa mahdollisuuksissa.

Perustaitojen puutteet ovat selvityksessä kytköksissä ikään, koulutustasoon sekä maahanmuuttajataustaan. Etenkin ilman keskiasteen tutkintoa olevien nuorten ja maahanmuuttajien joukossa on keskimääräisesti enemmän niitä, joiden lukitaidot eivät riitä nyky-yhteiskunnan vaatimuksiin. Nuorista 16-29 vuotiaista heikot perustaidot omaavista 40 % ei ole koulutuksessa tai työssä ja maahanmuuttajien joukossa on 40 prosentilla puutteelliset luku- tai numerotaidot. Ikäryhmissä 55-65 vuotiailla on taas 25 prosentilla puuttelliset perustaidot, etenkin tietotekniikasta.

Kalliin energian ja työvoimakustannusten johdosta on Suomesta katoamassa sellainen teollinen tuotanto pois, joka tarjoaisi töitä heikon koulutustason omaaville.  Olisikin kiireellisesti mietittävä tehokkaita keinoja, joilla puutteellisia valmiuksia saadaan kehittymään. Ehkäpä olisi mietittävä voidaanko joitakin perusturvaan liittyviä tukia ehdollistaa osittain niin, että perustaitojen kehittyminen huomioidaan. Myös kunnallisten työllistämisyksiköiden sekä TET-palveluiden tulisi ressurssoida maassa jo olevan työvoimapotentiaalin lähtötason kohottamiseen. Yritysten tulisi myös huolehtia työvoimansa kommunikointiin liittyvien perustaitojen säännöllisestä kehittämisestä ja päivittämisestä.  Hoidetaan tämä kunnolla, niin silloin vähenee ulkoisen työvoimapotentiaalin tarve huomattavasti.

lauantai 17. lokakuuta 2015

Evakot vs. turvapaikanhakijat

Suomen medioissa on ollut yltiöpäistä innokkuutta vertailla evakoiden asuttamista ja tilannetta suhteessa turvapaikanhakijoiden pyrkimyksiin. Mielestäni nämä ovat lähtökohdiltaan hyvin erilaiset tilanteet, koska:

Turvapaikanhakija (T)   -  Evakko (E)

T Ei Suomen kansalainen                        
E Suomen kansalainen

T Ei osaa paikallista kieltä                                    
E puhuu suomen kieltä

T Saapumisen syy avoin. (vain 15% pakolaisia)                          
E Pakeni Suomen alueelle tullutta valloittajaa (Lapinsodassa palasi takaisin kotiin)

T Ammattitaito ei yhteensopiva säädöksiin                  
E Pystyi harjoittamaan lähes heti ammattia (maanviljelys jne.)

T Ei tule lähialueilta                                  
E Pysyi kotimaassaan

T Raskaat ja kalliit kotouttamistoimet                
E Omasi valmiiksi kotoutumisen vaadittavat taidot ja tiedot                                                                          

Evakoiden asuttamisesta kannattaa kuitenkin viedä oppia kriisien lähialueille. Esim. Turkki on avainasemassa syyrialaisten pakolaisten kohdalta, Irak irakilaisten ja Somalia tai Somalimaa somalialaisten kohdalta. Presidentti Niinistö olikin asiassa oikeilla linjoilla. Asuttaminen tulee suorittaa lähialueille, näin kieli, kulttuuri ja muut tukevat tekijät ovat valmiiksi kohdillaan. Kotoutuminen siis helpottuisi.

Maailma ja etenkin Suomi on hyvin erilainen nyt, kuin esim. suomalaisten evakoiden liikkeelläolon aikaan. Suomessa ei töitä ole ja monet ammatit vaativat laaja-alaista koulutusta. Ohuen osaamistason vaativia aputöitä ei ole ja näin yhteiskunta joutuu maksamaan saapuman kustannukset. Myös raskaaseen kotouttamiseen kuluu voimavaroja, jotka ovat pois muusta yhteiskunnan järkevästä toiminnasta ilman, että kotouttamisen tehokkuutta seurattaisiin.lauantai 3. lokakuuta 2015

Ennustus, jos nykyinen meno jatkuu.

Koska Eurooppa ei saa ulkorajojaan kiinni, eikä Suomi halua toimia oman edun mukaisesti tulee käymään niin, ettei elintasoa hapuilevaa väestön siirtymää saada aisoihin. Seurauksena tulee olemaan taloustilanteen heikkeneminen ja yhteiskunnan rappeutuminen, niin henkisesti, kuin myös rakenteellisesti. Heikosti koulutetun väestön lisääntyminen ei tule lisäämään taloutta kasvattavia järkeviä investointeja, sillä korkeista energiakustannuksista johtuen Suomeen ei kannata rakentaa ihmismassoja työllistävää teollisuutta.

Suomen talouden heiketessä EU:ottaa siitä kasvavan ohjailuvastuun ja määrittelee mitä tehdään. Koska kaikki perustuu silloin leikkauksiin ja sopeutuksiin, niin esim. suomalainen koulutusjärjestelmä tulee saamaan sopeutuksesta osansa. Nykytasoa ei pystytä silloin säilyttämään. Myös monet muut tekijät, joissa olemme Euroopassa edeltäkävijöitä joutuisi sopeutuksen uhriksi. Rakenteellinen ympäristö lähiöissä rappeutuu korjausvelan johdosta ja segregaation vauhdittamana. Koulutetun väestön maastamuuttaminen lisääntyy. Leipäjonot vaihtuvat soppajonoiksi, sillä keiton tarjoaminen on edullisempaa. Varhaiskasvatuksen päivähoitopaikkoja joudutaan leikkaamaan, sillä ei ole järkevää hoitaa kotona olevien ja runsaammin lisääntyvien kasvaneita lapsimääriä. Näin perusopetuksen ja kasvatuksen heikkeneminen tulee näkymään korkeakoulutuksessa, joka taas vähentää ulos myytäviä innovaatioita. Nyky haasteilla ja eurooppalaisten maiden erimielisyydellä tämä on erittäin vaikea yhtälö.

Asuinalueita jakaantuu kulttuuritaustaisesti, kuten on tapahtunut kaikkialla ja niiden alueiden koulutustaustat alentuvat. Kuntien välille repeää taloudellisia kuiluja ja jopa kunnissa on voimakkaita etnistaustaisia eroja. Alueellisia rikollisjengejä syntyy ja niille reviirikiistoja.

On helppo ymmärtää miten historiassa suuret valtiot tai valtioliitot ovat romahtaneet sisäisesti ne kasvattavat alueellista eriarvoisuutta ja toimivat keskusjohtoisesti muka demokraattisesti. EU ja Suomi ovat nyt voimakkaasti tällä tiellä sekä Venäjä käyttää tilannetta hyväksi tavalla tai toiselta. Tuleeko jatkossa isännän ääni idästä, lähi-idästä vai itseltä?

19.10.2015
Kun Saksassa aletaan panikoida ja tekemään lyhytkestoisia ratkaisuja. Jo yli-kansoitetuun Eurooppaan saapuisi viisumivapauden myötä huomattavaa elintasosiirtolaisuutta esim. Turkista. Suomen tilanteeseen EU:n reunavaltiona Turkin liittyminen ajaisi edelleen sosiaaliturvaa saman kaltaiseksi, kuin Turkissa. Myös pääomat (Nordea) haluaisivat valtioiden velkaantumalla pumppaavan rahaa pääomien käyttöön. Muutoin voittoprosentit jäisivät liian pieniksi, kun tavallisilla kuluttajilla sitä liikenevää rahaa ei enää ole. Esin Nordean ja Nallen jättiosingot eivät voi toteutua muutoin. Samoin on huomioitava, että EU- komissiossa eurooppaa pidetään jo liittovaltiona, jossa kansalaisia EI tarvitse kuunnella = "en ota mandaattia kansalta".

11.3.2016 EU tutkimaan Suomen kukkaroa?http://m.iltalehti.fi/uutiset/2016031121255421_uu.shtml

torstai 1. lokakuuta 2015

Tuhat työpaikkaa, velaksi.

Päivän mediariekkuminen koskee tuhatta työpaikkaa, jotka ovat syntyneet turvapaikanhakijoiden laitostamisen johdosta. Minulle opetetun matematiikan yhtälöillä ei yhteiskunnan varoilla elävät ja heitä yhteiskunnan varoilla hoitavat tuota minkäänlaista arvonlisää. Lisäksi tämä "yllätys" rahoitetaan velalla. Mitä iloa on tuhannesta työpaikasta, kun tilalle on tullut 20 000 kielitaidotonta työtöntä? 

Tietenkin toisten maksamilla rahoilla on todella kivaa tehdä "hyvää" ja olla "kiva". 

Kuinka turvajärjestelmät toimivat, vai toimivatko?

Keskitetty kyberhäirintä alueellisesti sotkisi terveydenhuollon järjestelmät. Myös erikoissairaanhoito on tähän kytköksissä. Huomattava määrä pelastushenkilökuntaa pystytään hetkessä ajamaan sokeiksi ns. tiedottomaan tilaan. Tämä söisi huomattavasti resursseja, jotka ovat turvallisuuteen varattuja. Tulevaisuuden rähinät käydään verkossa ja uhrit löytyvät todennäköisesti hoivan ja sairaanhoidon puolelta. Yhteiskunta ei ole tälläiseen tilanteeseen varautunut riittävästi ja suojaukset eivät toimi tai toiminnat estävät muita järjestelmiä toimimasta.

Jo kotona hoidettavien lääkityksen sekä koetulosten sekoittaminen aiheuttaisi suuren työtaakan hoitohenkilöstölle sitoen resurssit laajalle alueelle. Myös hoitoon liittyvän tiedon välitys romahtaisi ja tämä vaikuttaisi varmasti potilasturvallisuuden.

 http://yle.fi/uutiset/pohjois-karjalassa_laaja_verkkohyokkays__kohteena_muun_muassa_potilastietojarjestelma/8343829

15.2.2016 Tietoverkkojen merkitystä ei ymmärretä.
"Suomessa ilmenee Koivusen mukaan vielä jonkin verran ymmärtämättömyyttä siitä, miten paljon yhteiskunta ja suomalaisten arki on nykyään tietoverkkojen varassa. Ongelmia on jopa huoltovarmuuskriittisillä aloilla, Koivunen arvioi."

" Ei olisi temppu eikä mikään pakottaa järjestelmiä virhetilanteisiin. Meillä olisi mahtavat logistiset ongelmat parilla enterin painalluksella." 

24.2.2016 Ministeriöitäkin jo kiusataan. Ongelmia on valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön sivuilla. Myös valtioneuvoston kanslian ja Rahoitusvakausviraston sivut pätkivät tai eivät toimi lainkaan.

24.5.2016 Potilasturvallisuus vaaraantuu.

Pohjois-Karjalassa julkaisemattomia perussuomalaisten maahanmuuttoon liittyviä kirjoituksia.

Lehdillä on mielestäni oikeus julkaista niitä juttukokonaisuuksia, mitä pitävät tärkeinä. Paikallinen valtalehti Karjalainen ei julkaissut seuraavia maahanmuuttoon liittyviä kirjoituksia, nähtävästi aihe ei ollut tärkeä?

Jussi Wihonen maahanmuuton kustannuksista (syy, kirjoitus oli jo perussuomalaisten blogissa) https://blogit.perussuomalaiset.fi/jussi-wihonen/maahanmuuton-kustannukset-avattava-kansalle/

mie ite (syy, en ollut eduskuntavaaliehdokas) http://sampsanseina.blogspot.fi/2015/04/maahanmuutto-ja-taakanjakomekanismi.html?m=0

Sanna Antikaisen (syy tuntematon) http://www.savonsanomat.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/terroristien-maahantulo-on-estettava/2114023