tiistai 8. tammikuuta 2019

Seksuaaliturvallisuuden eteen on tehtävä työtä

Maahanmuuton mukana on Suomeen saapunut uusia suuren maailman ilmiöitä, joiden vaikutus ulottuu varhaisessa seksuaalikehitysvaiheessa oleviin lapsiin sekä nuoriin. Viime vuosien aikana ongelmatilanteita, rikostutkintoja ja tuomioita on uutisoitu läpi koko Suomen kasvavasti ja mikään paikkakunta ei ole niiltä turvassa. Rikollisuus on muotoutunut globaaliksi ilmiöksi ja lapsia sekä nuoria lähestytään usein netin somesovellutusten kautta.  

Jokaisen suomalaisen yhteisön, järjestelmän ja yksilön tulisi toimia niin, että yhteiskunnassamme haavoittuvassa asemassa olevien turvallisuus varmistetaan. Pohjois- Karjalassa valtuustoryhmänä jätimme alueellisen sotepalvelutuottajan Siun soten valtuustossa aloitteen lapsille ja nuorille tarkoitetusta seksuaaliterveys kampanjasta, jossa otetaan juuri eriasteiset riskitekijät huomioon. 

  
 Poliisi varoittaa jo vanhempia netissä ilmenevästä toiminnasta.  Ennaltaehkäisy onkin erityisen tärkeää, sillä joutuminen seksuaalirikoksen uhriksi jättää erittäin pitkäaikaiset seuraukset jälkeensä. Pahimillaan uhri voi jäädä ilman riittävää tukea ja näin pohja tulevalta elämältä helposti katoaa. 

Valtiollisesti tarvitaan taas vahvoja lakeja uusien uhkien torjumiseksi ja yksi keino olisi tuomioiden alarajojen nostaminen, jotta tuomioilla olisi oikeasti uhkavaikutusta. Lisäksi tarvitaan juuri valtakunnallisia, alueellisia ja perheille suunnattuja kampanjoita uhkien ennaltaehkäisemiseksi sekä maahanmuuton rajoittamista niin, että uhkatekijöitä pääsee maahan huomattavasti vähemmän tulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa parempaa kontrollia henkilöllisyyden selvitystyön ajaksi ja jopa rajoitteita vapaaseen liikkuvuuteen.  Sosiaalisen median valvonnassa tulisi siirtyä vihapuheen sijaan turvaamaan lasten ja nuorten someturvallisuutta.     

keskiviikko 2. tammikuuta 2019

Koti, isänmaa, kansakunta ja valtio

Tsekin entinen presidentti mainitsi hienon arvokkaan johtolauseen OM - julkaisun artikkelissa. Koti, isänmaa, kansalaisuus ja valtio ovat hyvin kansallistunnetta ohjaavia.

Koti: kansalaisen perusyksikkö, johon jokaisella tulisi olla oikeus sekä siitä johtuva vastuu. Kotiin kuuluu perhe, läheiset ja turvallisuus.

Isänmaa: historiallista arvoa ja jatkuvuutta turvaava kokonaisuus. Kunnioitus, edellisten sukupolvien työtä kohtaan. Kodit turvaavat isänmaan ja isänmaa turvaa koteja.

Kansakunta: kilpailee reilusti muiden kansakuntien kanssa esim. taloudessa, hyvinvoinnissa, urheilussa. Kokee olevan yhtä ja ratkoo kivuttomasti ristiriitansa sekä kannattelee yleistä arvomaailmaa. Yksi kansakunta muiden joukossa.

Valtio: lait, ulkoinen ja sisäinen turvallisuus. Suojaa koteja, kansakuntaa ja isänmaata. Lakien ja toimintojen järjestelmä, joka perustuu kansakunnan arvomaailmalle demokraattisin päätetyin keinoin.