torstai 23. heinäkuuta 2015

Suomen romanit, keitä he ovat?

Kansanedustaja Kari Kulmala kysyi hallitukselta "romanien syrjinnästä Suomessa - haukkumista, tuijottelua". Kysymyksen lienee tarkoitus herättää ajatusta romanien vuokra-asuntojen saamisesta ja yhdenvertaisuuden parantamisesta. On hyvin mielenkiintoista kuulla mitä hallituksen ministeri asiasta vastaa.

Kulmalan kysymys laittoikin minut miettimään, mitä minä Suomen romanien tilanteesta tunnen tai tiedän? Omaan tuttavapiiriini, joka on kohtalaisen laaja, ei kuulu yhtään romanikulttuuria noudattavaa ihmistä ja näin olen täysin aikaisempien kokemusten sekä uutisoinnin varassa.

Viimeaikaisia muistikuvia vuokra-asunnossa asumisesta on tämä omalaatuinen sisustusohjelma koti kuntoon. Kaikkien on hyvä muistaa, "ETTÄ TÄMÄ ON YKSITTÄINEN TAPAUS", eikä edusta oletettavasti laajempaa käyttäytymismallia. Ajattelen kuitenkin, että kyseinen video ei varmasti auta vuokra-asuntomarkkinoita ajatellen. Asunnon hankintaan tai sen hankaluuteen vaikuttaa varmasti myös "väistämisvelvollisuus", josta kultuuriin perehtynyt romanit.fi sivusto (Sisäministeriön hanke) antaa ohjeita viranomaisille. "Väistämisellä pyritään romanien mukaan välttämään pikaistuksissa tehtyjä kostoja." ja "toiset romanit pitävät tapaa keinona ehkäistä ristiriitoja ja siksi tärkeänä kulttuurinsa säilymiselle. Toiset taas ovat nousseet julkisesti vastustamaan väistämistä. He pitävät sitä vanhanaikaisena ja jokaisen kansalaisen perusoikeuksia loukkaavana tapana." Onneksi osa on havahtunut haasteeseen.

Kiinnostuksen kasvaessa ja internetin ihmeellisestä tietovarannosta silmilleni pomppasi hyvinvointia luova asia eli työllisyys. Ensimmäisenä eteen tulee romanit.fi sivuston TYÖLLISTYMISEN MONET ESTEET? Mitä ihmettä!?!? Minut on opetettu poistamaan työllistymisen esteitä esim. kouluttautumalla, voiko todellakin joku kulttuuri aiheuttaa esteitä työllistymiselle. Sen ymmärrän, jos terveys estää työllistymisen, mutta että kulttuuri? Miksi esim. karjalaisilla ei ole kulttuurin tuottamia esteitä työnteolle?

Työllisyyttä ei nykyään tilastoida, mutta Wikistä löytyy jotain "Suomen 10 000 romanista jopa puolen arvellaan olevan työttöminä. "  

Sivustolla mainitun tutkimuksen mukaan: "tulosten perusteella romanien työllistymisen esteet ovat monitahoisia. Työnhakijana olevien romanien alhainen koulutustaso, vähäinen ammatillinen koulutus ja työkokemuksen puute ovat keskeisiä työllistymisen esteitä.
Lisäksi romanien työllistymisen esteenä ovat sopivien työpaikkojen puuttuminen, romanien kulttuuriset erityispiirteet ja omat asenteet sekä syvälle juurtuneet ennakkoluulot ja kielteiset asenteet romaneja kohtaan."

Romanien mukaan: "Romanit itse pitivät ennakkoluuloja suurimpana työllistymisen esteenä vähäisen koulutustason ja työkokemuksen puutteen lisäksi." He itse eivät siis näe "kulttuuristen erityspiirteiden" vaikuttavan heikkoon työllisyyteen.

Olen tottunut sekä opetettu luottamaan tutkimuksiin. Onko tulkintaero koulutuskysymys? Joten etsimään tietoa heidän koulutuksesta. Tieto avartaa, niin Opetushallitus istuu varmasti tämän tiedon päällä ja  vuoden 2012 tiedote avaa tilannetta suuresti. On kiva huomata, että koulumenestys on parantunut romaneilla, mutta "osalla romanioppilaista poissaolojen suuri määrä aiheuttaa koulunkäyntiin vakavia ongelmia. Hälyttävää on, että kaikki romanihuoltajat ja -oppilaat eivät tunnu suhtautuvan asiaan riittävän vakavasti." Huomattavaa on myös se, että "Peruskoulun keskeytti, samoin kuin kymmenen vuotta sitten, noin 5 % romanioppilaista." Kymmenessä vuodessa tässä ei siis ole syntynyt kehitystä. Samalla kuitenkin "romanikielen opetus on yli kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. " Tämä onkin tärkeä tekijä työllisyys ja koulutusmarkkinoilla. Tuemmeko siis kulttuuria, joka ei tuo työllistymisen ja hyvinvoinnin kasvamisen mahdollisuuksia? 

Onneksi kuitenkin "ammatilliset opinnot aloittavien määrä on yli kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa", mutta koulutusvaatimusten kasvaessa "lukioon hakeutuminen on kuitenkin nykyäänkin hälyttävän vähäistä." 

Näitä taustoja vasten minun ei ole helppoa nähdä Suomen romanien mahdollisuuksia yhdenvertaisina valtakunnan työmarkkinoilla. Mielestäni tähän on ainoa korjaava keino romanien KOULUTUSTASON huomattava nostaminen. Todennäköisesti se ei onnistu ilman sitä tosiasiaa, että romanien on itse havahduttava näihin vallitseviin seikkoihin ja alettava tekemään työtä niiden parantamiseksi. Näin valtaväestöön kuuluvana, jolle romanien kulttuuri avautuu hyvin outona ja nykyaikaista elämää hankaloittavana täytyy kyllä sanoa kehitystä tapahtuneen oikeaan suuntaan, mutta aika hitaasti. 

Minun toimintakulttuurista nähtynä romanien haasteet johtuvat koulutustason puutteesta, oman kulttuurin haasteista suhteessa nykypäivään, jotka saattavat aiheuttaa syrjivältä tuntuvia tilanteita. Saa nähdä, mitä hallitus vastaa? Olenko väärässä? Rasismiin heitä kohtaan olen törmännyt hyvin harvoin, sillä hehän ovat täysivertaisia Suomen kansalaisia. 

Valitettavasti minulla on muistikuvia kuitenkin peruskoulun ala-asteelta koulukiusaajina, torikadulta (Green Starin edessä) puhelimeen tappouhkausten huutelijana (lastani pelotti kuulla sitä tekstiä), Joensuun torilla tappelemassa ja tietenkin näköhavaintoja muutamasta liikkeestä virkavallan saattelemana (yksittäistapauksia). Hyvinä laulajina ja se Ylen toimittaja on loistava sekä ilmeikäs esiintyjä.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti